درباره گلدن یدک

گلدن یدک یکی از بزرگترین مجموعه در زمینه واردات و فروش انواع لنت های خارجی در ایران می باشد .